اخبار

۱۳۹۹-۱۲-۰۶

برنامه های جانبی

برنامه کوهنوردی مدرسه فوتبال سهند شیراز با حضور مربیان و بازیکنان و همچنین  اولیای محترم  باشگاه
۱۳۹۹-۱۲-۱۰

قرعه کشی مرحله گروهی لیگ زیر ۱۲ سال شیراز فصل۹۹

بازی های مرحله گروهی زیر ۱۲ سال مدرسه فوتبال سهند شیراز
۱۳۹۹-۱۲-۱۷

لیگ زیر۱۲ سال شیراز سال ۹۹ هفته پنجم

۱۳۹۹-۱۲-۲۵

هفته پنجم لیگ زیر۱۲ سال شیراز