هفته پنجم لیگ زیر۱۲ سال شیراز

لیگ زیر۱۲ سال شیراز سال ۹۹ هفته پنجم
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
بازی تدارکاتی زیر ۱۰ سال و زیر ۱۱ سال
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
Show all

هفته پنجم لیگ زیر۱۲ سال شیراز

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است