مراسم اختتامیه ترم تابستان ۱۴۰۰ مدرسه فوتبال سهند

بازی دوستانه تیم زیر ده سال و زیر یازده سال سهند شیراز با تیم پرسپولیس شیراز-اردیبهشت۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۸
گواهی پایان دوره آموزش مقدماتی ترم تابستان ۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۸
Show all

مراسم اختتامیه ترم تابستان ۱۴۰۰ مدرسه فوتبال سهند

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است