لیگ زیر۱۲ سال شیراز سال ۹۹ هفته پنجم

قرعه کشی مرحله گروهی لیگ زیر ۱۲ سال شیراز فصل۹۹
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
هفته پنجم لیگ زیر۱۲ سال شیراز
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
Show all

لیگ زیر۱۲ سال شیراز سال ۹۹ هفته پنجم

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است