قرعه کشی مرحله گروهی لیگ زیر ۱۲ سال شیراز فصل۹۹

برنامه های جانبی
۱۳۹۹-۱۲-۱۰
لیگ زیر۱۲ سال شیراز سال ۹۹ هفته پنجم
۱۳۹۹-۱۲-۱۰
Show all

قرعه کشی مرحله گروهی لیگ زیر ۱۲ سال شیراز فصل۹۹

بازی های مرحله گروهی زیر ۱۲ سال مدرسه فوتبال سهند شیراز

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است