تمرین اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند در تاریخ جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
بازی دوستانه تیم زیر ۱۲ سال سهند شیراز با تیم برق شیراز مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
Show all

تمرین اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است