تمرینات مدرسه فوتبال سهند

بازی تدارکاتی زیر ۱۰ سال و زیر ۱۱ سال
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند شیراز مورخ ۴۰۰/۰۲/۱۰
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
Show all

تمرینات مدرسه فوتبال سهند

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است