برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند شیراز مورخ ۴۰۰/۰۲/۱۰

تمرینات مدرسه فوتبال سهند
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند در تاریخ جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
Show all

برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند شیراز مورخ ۴۰۰/۰۲/۱۰

برنامه کوهنوردی و پیاده روی اولیا مربیان و بازیکنان مدرسه فوتبال سهند

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است