برنامه های جانبی

برنامه های کوهنوردی باشگاه و مدرسه فوتبال سهند شیراز با حضور مربیان بازیکنان و جمعی از اولیای محترم باشگاه جهت بالا بردن روحیه بازیکنان و همچنین بالا بردن آمادگی بدنی آنها در هفته جمعه ها برگزار می گردد