بازی دوستانه تیم زیر ۱۲ سال سهند شیراز با تیم برق شیراز مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

تمرین اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۲-۲۰
بازی تدارکاتی زیر دوازده سال مدرسه فوتبال سهند با تیم پگاه پرسیا-اردیبهشت۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۲-۲۰
Show all

بازی دوستانه تیم زیر ۱۲ سال سهند شیراز با تیم برق شیراز مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است