بازی تدارکاتی زیر ۱۰ سال و زیر ۱۱ سال

هفته پنجم لیگ زیر۱۲ سال شیراز
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
تمرینات مدرسه فوتبال سهند
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
Show all

بازی تدارکاتی زیر ۱۰ سال و زیر ۱۱ سال

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است