ثبت نام اینترنتی در باشگاه سهند خراسان

معرفی اعضاء

مدیرعامل و سرمربی باشگاه: حجت الله مرشدلو

طراحی و پشتیبان وبسایت: ابوالفضل قوچانی


مربیان مدرسه فوتبال:

1- جواد تازکی

..::1- مدرک مربیگری: B  آسیا

..::2- مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
2- محسن رضوانی

..::1- مدرک مربیگری:C  آسیا
..::2- مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

3- شهاب وطن پور

..::1- مدرک مربیگری: D  آسیا
..::2- مدرک تحصیلی:  دیپلم

4- جواد صبامی

..::1- مدرک مربیگری: C  آسیا
..::2- مدرک تحصیلی:  دیپلم


پزشکیار تیم:

1- حسین غفران پور

..::1- مدرک تحصیلی: دیپلم بهیاری

..::2- سوابق: 30 خدمت در اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان امام رضا